Tìm kiếm tour
Tên Tour
Loại tour
Quốc Gia
Thành Phố
DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Mục đích là góp phần phát triển bền vững các làng nghề truyền thống nói chung và các làng nghề sản xuất đồ chơi truyền thống cho trẻ em. Trong dịp trung thu 2011, chúng tôi cũng đã gắn kết chương trình bảo tồn làng nghề làm đèn ông sao Báo Đáp với hoạt động tình nguyện tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu. Ý nghĩa của dự án là hướng đến một cuộc sống nhân văn hơn, biết chia sẻ, đồng cảm với những số phận không may trong xã hội ngày nay. Đặc biệt là giúp cho các thế hệ sau hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của cha ông

Hotels 1 - 1 of 1
First | Prev. | 1 | Next | Last