Tìm kiếm tour
Tên Tour
Loại tour
Quốc Gia
Thành Phố
Hội thảo, Hội nghị

Những năm gần đây, loại hình du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo (MICE) đang được các công ty trong ngành du lịch khai thác và bước đầu đã có kết quả khả quan. Đây cũng là một trong những mục tiêu của chiến lược phát triển ngành du lịch Việt Nam.

Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, cơ sở hạ tầng hiện đại (cơ sở lưu trú, các trung tâm hội nghi, hội thảo cao cấp,hệ thống giao thông thuận tiện,...)là điều kiện thuận tiện cho việc phát triển du lịch MICE của Nha Trang - Khánh Hòa.
Du lịch Xanh Việt Nam mở rộng phát triển ngành Du lịch M.I.C.E để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

Hotels 1 - 3 of 3
First | Prev. | 1 | Next | Last